n e d d a | n e d d y

actions speak louder than anything so,shut d fuck up yaw ;)

My Photo
Name:
Location: johor, johor

cuai / panic / blurr / mengelabah katak / hantu RIBENA mobile / ELMO-mo / shopaholic / camwhoring /aergic to bullshit/ -neddanedy

Thursday, April 1, 2010

,

*biting nails*


Hmm. weh mangkok, wa rindu lu bo-do. tp takmo cakap dengan kau. ok bye.
blah.


nedy.

Labels: