n e d d a | n e d d y

actions speak louder than anything so,shut d fuck up yaw ;)

My Photo
Name:
Location: johor, johor

cuai / panic / blurr / mengelabah katak / hantu RIBENA mobile / ELMO-mo / shopaholic / camwhoring /aergic to bullshit/ -neddanedy

Sunday, May 30, 2010

selamat malam dunia,saya nak teedo awal. sangat mengantuk.
tak cukup teedo dikerjakan oleh qaseh.
ok bye, good night.

oh, qaseh dah teedo. aku bagi dadah. aman dunia kejap.


neddanedy