n e d d a | n e d d y

actions speak louder than anything so,shut d fuck up yaw ;)

My Photo
Name:
Location: johor, johor

cuai / panic / blurr / mengelabah katak / hantu RIBENA mobile / ELMO-mo / shopaholic / camwhoring /aergic to bullshit/ -neddanedy

Sunday, November 1, 2009muke budak kene demam yang tak baek-baek since khamis last week :) bahagia jek muka demam eh bak kata bibik and aien, haha. mestylaa bahagia :DD haha

Labels:
p/s : i miss this org gila (:::